V tednih ali dnevih, preden se planet obrne v retrogradno smer lahko pride do spreminjanja naše perspektive, lahko se nam zdi da izgubljamo svojo orientacijo oz. smer. To velja za vsako obračanje planeta, ko se obrača v direktno ali retrogradno smer. Drugače gledamo na stvari, ki so nam bile pred tem jasne.

V tednu, ko se Saturn obrača v retrogradno smer začnemo močno čutiti težo odgovornosti. Ne čutimo več namena vsega kar nas obdaja in to lahko vodi do začasnega upada motivacije. Ne moremo se odločati, naše misli so zmedene in počutimo se manj energično.

Vse to je posledica spremembe naše perspektive. Ko pa se »navadimo« na premik planeta, nam njegova retrogradnost prinese priložnost za pregled in ponovno oceno zadev. Prinese nam poskuse ponovnega povezovanja, omejitev in dolžnosti. V tem času je upočasnitev vsega zelo smiselna. Razširitev ali dopolnitev obstoječih odgovornosti in projektov je lahko zdaj stresna. Zmanjšati in poenostaviti moramo zadeve. Prihaja lahko do zamud vendar nam to omogoča, da popravimo napake in izboljšamo svoje delo.

Gledamo nazaj, na to kar smo že dosegli in ob tem se lahko počutimo kot da se dejansko premikamo nazaj v določene situacije oz. da smo obtičali in ne moremo naprej. So pa to dobri razlogi za ponovno preverjanje in pregledovanje. Verjetno bomo pregledali in ponovno preučili vse zadeve, povezane s Saturnom: pravila, strukture, temelje in tradicije.

Urejanje naših trenutnih projektov oz. vračanje na stare projekte je v tem času lažje. Novih večjih projektov pa ni mogoče spodbujati oz. jih težko izpeljemo. To je čas za poenostavitev in prestrukturiranje. Morda bomo testirani, da se prepričamo ali smo pripravljeni prevzeti dodatno odgovornost. Lekcije, ki se jih bomo naučili v tem času bodo lahko težke, vendar dragocene.