Merkur se obrne v direktno smer na 5° bika. To retrogradnost je bilo občutiti bolj kot katero drugo. Merkur je bil prav boleče počasen.

Bodisi po izbiri bodisi zaradi okoliščin (zamude, spremembe načrtov, ljudje ne vračajo e-pošte, ker morajo stvari dobro premisliti itd.) smo okusili temeljitost in počasno življenje Merkurja v biku.

Ampak sedaj imamo trden, neprebojen načrt, ki ga ne bo treba več spreminjati in revidirati.